Jay Leno's Garage

JLG Wash & Wax

Varenummer: 43025

  Produktbeskrivelse

  Vask og beskytt din bil ett steg! Jay Leno’s Garage Wash & Wax er svært enkel å bruke. Denne lager masse herlig skum og etterlater en blank og beskyttet hinne etter vask.

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

  Advarsel

  Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt

  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon