Jay Leno's Garage

JLG Tire & Trim Care

Varenummer: 43012

  Produktbeskrivelse

  Denne plastfornyeren gir deg den dype, langvarige beskyttelsen som du ønsker deg på bilens plast og gummidetaljer. Den lotionaktige formelen etterlater en anti-statisk støvfri og UV beskyttende overflate.

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

  Advarsel

  Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt

  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon