Jay Leno's Garage

JLG Tire Shine

Varenummer: 43019

  Produktbeskrivelse

  Denne vannbaserte fornyeren gir dine dekksider den riktige wet-look, samtidig som den beskytter dekkene mot aldring.

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

  Advarsel

  Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt

  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon