Jay Leno's Garage

JLG Quick Detailer

Varenummer: 43004

  Produktbeskrivelse

  Opprettholder den voksede flatens ultimate glans og plettfrie overflate. Fjerner enkelt vannmerker, fingermerker og støv fra ellers rene flater. Gir høy glans på en svært enkel måte.

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

  Advarsel

  Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt

  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon