Jay Leno's Garage

JLG Leather Cleaner

Varenummer: 43027

  Produktbeskrivelse

  Denne skinnrensen fra Jay Lenos Garage er skånsom, men utrolig effektiv. Fjerner møkk, fett og skitt fra skinnet i din bil kjapt, skånsomt og effektivt! Trygt å bruke på alle typer skinn!

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

  Advarsel

  Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon