Jay Leno's Garage

JLG Leather Care Kit

Varenummer: 43141

  Produktbeskrivelse

  Komplett pakke til å rense og beskytte skinnet på enklest og best mulig måte! Skånsomt, effektivt og lett å bruke.

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

  Advarsel

  Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon