Jay Leno's Garage

JLG Interior Detailer

Varenummer: 43026

  Produktbeskrivelse

  Skånsomt renser og fornyer ditt interiør! Kan trygt brukes på plast, gummi, vinyl og skinn. Etterlater seg en silkematt og flott utseende, samtidig som den legger igjen en UV-beskyttelse.

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

  Advarsel

  Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt

  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon